Beiratkozás

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 

Kedves Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 19/2021 (III.10.) EMMI határozatra hivatkozva a 2021/2022-es nevelési évre a beiratkozás a következőképpen történik.

A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre tekintettel a jelentkezés időpontjában nem szükséges személyesen megjelenni az intézményben, a szülők, törvényes képviselők által kitöltött és aláírt JELENTKEZÉSI LAPOT

Zombán és Felsőnánán:

-       benyújthatják elektronikusan az ovoda@zomba.hu címen

-       bedobhatják

§  Zombán az intézmény postaládájába (7173 Zomba Ady E. u.22.)

§  Felsőnánán az óvoda postaládájába (7175 Felsőnána, Rákóczi u. 4.)

-       leadhatják az intézményben a beíratásra kijelölt napokon

A jelentkezési lap benyújtásának határideje: 2021.05.03

Személyes beiratkozásra az intézményvezetővel előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

Az óvodai jelentkezési lap

  • -    letölthető az óvoda honlapjáról https://www.zombaovi.hu/letoltheto-dokumentumok/
  • -  az intézményvezető az óvodaköteles gyermekek nyilvántartása alapján, postai úton eljuttatja a családokhoz a nyilvántartásban szereplő címre.

A felvételi döntésről a szülő határozatot fog kapni.

A beíratáshoz legkésőbb az első nevelési napon be kell mutatni

-       a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt

-       a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványait

-       a gyermek TAJ kártyáját

-       a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

-       gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát (ha van ilyen)

-       gyermeke hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét igazoló határozatát (ha van ilyen)

Az óvodai beíratás időpontja:

Zombán                             2021. május 4. és május 5. között 8-12 óráig

Kétyen                               2021. május 4. és május 5. között 8-12 óráig

Felsőnána                          2021. május 6. 8-12 óráig a beíratás helye 7173 Zomba, Ady E. u 22.

Elérhetőségek a zombai és felsőnánai beiratkozáshoz:

Reining Noémi- intézményvezető

06 74/433-105 , +36 30 417 02 49

E-mail:          ovoda@zomba.hu

 

Elérhetőségek a kétyi beiratkozáshoz:

Heidtné Fenyvesi Ágota- tagintézményvezető

06 74/438 054, +36 30 659 12 71

E-mail: ketyiovi@zomba.sulinet.hu

 

 Reining Noémi intézményvezető