Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás


                      H I R D E T M É N Y ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL A 2024/2025. NEVELÉSI ÉVRE

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde az alábbi időpontokban várja az óvodás korú gyermekeket és szüleiket beiratkozás céljából.
Az óvodába történő jelentkezés időpontjai és helye felvételi körzetek szerint:
Zomba és Felsőnána

            Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde székhelyóvoda (7173 Zomba, Ady E.u.22.)
                          2024. május 02. csütörtök, 8-16.30 óra
                          2024. május 03. péntek, 8-16.30 óra

Kéty -Murga
           Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde Kétyi Tagóvodája, (7174 Kéty, Rákóczi u.83.)
                         2024. május 02. csütörtök, 8-16.30 óra

Ezen időpontokban várjuk a 2024. augusztus 31. napjáig harmadik életévüket betöltő gyermekeket, akik még nem rendelkeznek óvodai jogviszonnyal és a Zomba Körzeti Intézményi Társulás által fenntartott óvodába szeretnének jelentkezni. (Azon gyermekek beíratása is szükséges, akik jelenleg bölcsődébe járnak.)
Óvodába felvehető továbbá az a gyermek, aki a harmadik életévét a következő nevelési évben betölti. Jelentkezhet tehát az a gyermek is, aki 3. életévét 2025. június 30-ig betölti.

A beíratás személyesen történik az óvodában. A zavartalan lebonyolítás érdekében előzetesen időpontot kell kérni az óvoda telefonszámán:          Zomba: 74/433 105
                                         Kéty:  74/438 054

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2020. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
A Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító Okirata szerint német nemzetiségi nevelést a székhelyintézmény (7173 Zomba, Ady E.u.22.) lát el.

Az Alapító Okirat szerint a Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde székhelye (7173 Zomba, Ady E. u.22.) telephelye (Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde 7175 Felsőnána, Rákóczi u.4.) –és tagóvodája (7174 Kéty, Rákóczi u.83.) integráltan nevel Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket a Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok szakvéleménye alapján.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok
a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány
a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok
a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványa
nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélye
Az intézményvezető legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről. Döntéséről a szülőt írásban értesíti.

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 2024/2025
Elektronikus beiratkozás esetén, az intézmény honlapjáról letöltött szándéknyilatkozatot, az alábbi email címre kell küldeni: ovoda@zomba.hu
               Személyesen: 2024. május 02. csütörtök, 8-16.30 óra
                                        2024. május 03. péntek, 8-16.30 óra

A bölcsődei felvételről az intézmény vezetője elektronikus/postai úton értesíti a szülőt. A bölcsődébe azon gyermekek jelentkezését várjuk a 2024/2025-ös nevelési évre, akik 2024.08.31-ig még nem töltötték be a 3. életévüket. Bölcsődei beiratkozásra egész évben, folyamatosan van lehetőség. Akik nem a nevelési év elejétől kérik a bölcsődei felvételt (2024. szeptember 1.), azokat a szabad férőhelyek függvényében tudjuk felvenni. Amennyiben a felvételi kérelem – férőhelyhiány miatt – nem teljesíthető, úgy kérelmére „várólistára” vesszük és üresedés esetén az elhelyezés időpontjáról írásban vagy telefonon értesítjük.
A nevelési év első napja 2024. szeptember 1., utolsó napja 2025. augusztus 31.
Az újonnan felvett gyermekek érkezése: 2024. szeptember 1. folyamatosan történik.

Zomba, 2024. március 28.
                                                                                  Reining Noémi
                                                                                        igazgató