Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

BemutatkozásA Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde intézményét jelenleg 3 település alkotja. Kéty, és Zomba a 65-ös főút mellett helyezkedik el, Felsőnána pedig zsáktelepülés. Zombához viszonyítva ez a két település 10 km-es körzeten belül helyezkedik el. 
A székhelyintézmény Zombán van, amely jelenleg két csoporttal és egy Mini Bölcsődével működik.A kétyi és a felsőnánai tagóvodák egy-egy csoporttal működnek.
A kétyi és a felsőnánai tagóvodák egy-egy csoporttal működnek.
A tágas, ősparkhoz hasonló zárt udvar, parkosított erdős rész, a különböző felületű talaj, ideális hely a gyermekek számára. A parkosított területen különböző díszcserjéken, fákon a gyermekek pontosan követhetik az évszakok változásának másságát, a környezetben élő madarak, kisebb állatok életét, mozgását, fejlődését. Ez a környezet biztosítja a természet szeretetére, védelmére való nevelés kiemelt közvetlen feltételeit. A szülők igénye miatt kérik, a német nyelv és hagyomány ápolását, néptánc, a sport és a hittan lehetőségének biztosítását az óvodában. Nevelési gyakorlat a 3-7 éves gyermek közösségben való nevelése, sokoldalú képességfejlesztéssel.
A gyermek személyiségének egészére irányuló fejlesztést biztosítunk gyermekközpontú, személyes bánásmóddal, ami figyelembe veszi a gyermek életkori sajátosságait, egyéni különbségeket és azoknak megfelelő bánásmódot, tartalmat és módszereket alkalmaz.
Mindezt családias, derűs légkörben, fizikai, és érzelmi biztonság megteremtésével, odaforduló szeretettel, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával éri el a gondozónő, óvodapedagógus. Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a körül ölelő világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. Ezen tulajdonságok megszerzése közben sajátíthatják el a társadalmi együttélés alapvető szabályait, mely a későbbiekben segíti az óvodába, később a társadalomba való beilleszkedésüket. Az élet első éveiben ezt csak az egyéni fejlődési ütemükhöz igazodó fejlesztéssel lehet elérni.
Mindhárom intézményben a heti tevékenység része a néptánc, a nyelvi környezet megteremtése, a sport, gyógytestnevelés, logopédiai és szükség esetén a gyógypedagógiai megsegítés.
Nevelőtestületünk saját Pedagógiai programot készített az Óvodai nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban: Alapprogram), a Nemzetiségi óvodai nevelés irányelvei és alapelvei, és a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei alapján. Programunk szakmailag összehangolt rendszer, mely tartalmazza a szakmai önállóságunkat, az Alapprogram általános elveit, és a társadalom igényeit a gyermek érdekeinek figyelembe vételével, és egységben a három intézmény óvodájában.

Hiszünk abban, hogy a nevelés eredményessége gyermek- a szülő- s az óvónő – egymásra ható, egymást segítő harmonikus együttműködéstől függ. Kölcsönös, őszinte kapcsolatra törekszünk a szülőkkel.

"Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe."
                                                         /Kodály Zoltán/

 
Reining Noémi
Óvodavezető